Event Młodzi_Dobra online

Środowisko Młodzieży: Event Młodzi_Dobra na platformie ZOOM

Zapraszamy do udziału w internetowym spotkaniu podsumowującym projekt Środowisko Młodzieży. Wydarzenie z uwagi na ograniczenia wywołane stanem epidemii odbędzie się w formie telekonferencji.

Przewidujemy część wykładową i część konkursową. Część wykładowa dotyczyć będzie ochrony środowiska i idei zrównoważonego rozwoju. Następnie w części konkursowej zaprosimy uczestników do aktywnego udziału. Przewidujemy atrakcyjne nagrody.

W ramach części teoretyczno-praktycznej eventu prezentowana będzie szeroko idea zrównoważonego rozwoju – zależności pomiędzy zasobami naturalnymi, procesami ich odbudowy, obecnym stanem złóż naturalnych wraz z prognozami.  Zaprezentujemy nowe ekologiczne rozwiązania, już dostępne na rynku. Dotyczą codziennego funkcjonowania i w pozytywny sposób oddziałują na środowisko.

Zadania konkursowe będą nawiązywać do wygłoszonych prelekcji oraz do wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Konkurs zostanie przeprowadzony poprzez aplikację „Dobra”.

 

Event Młodzi_Dobra online