Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2018 – na wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie i zakwaterowanie dla 20 uczestników Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Podlaskie

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2018 – dotyczące zatrudnienia trenera do przeprowadzenia Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Podlaskie

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2018 – na wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie i zakwaterowanie dla 20 uczestników Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Mazowieckie

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2018 – dotyczące zatrudnienia trenera do przeprowadzenia Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Mazowieckie