Ogłoszenie o zamówieniu nr: 1/2018 – wykonanie projektu
i wydruk materiałów promocyjnych

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2018 – na wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie i zakwaterowanie dla 20 uczestników Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Podlaskie

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2018 – dotyczące zatrudnienia trenera do przeprowadzenia Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Podlaskie

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2018 – na wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie i zakwaterowanie dla 20 uczestników Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Mazowieckie

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2018 – dotyczące zatrudnienia trenera do przeprowadzenia Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Mazowieckie

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2019 – na wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie i zakwaterowanie dla 20 uczestników Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Polska

 

 

 

Konkurs na stanowisko pracy Specjalista ds. promocji i działań informacyjnych w projekcie “Środowisko Młodzieży”

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2019 – aplikacja mobilna “DOBRA”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2019 – trenerzy do poprowadzenia Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2019 – SEMINARIUM Środowisko Młodzieży – najem sali konferencyjnej z oprzyrządowaniem multimedialnym oraz catering dla 100 os. – Toruń

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/19 – druk i dystrybucja konspektów dla liderów grup młodzieżowych w Polsce.

 

 

 

Konkurs na stanowisko pracy Specjalista ds. informatyki w projekcie “Środowisko Młodzieży”

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 6/2019 – płatne ogłoszenia prasowe, opracowanie treści i wyprodukowanie materiału do aplikacji “Dobra” oraz reklama w internecie.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 7/2019 – trenerzy do poprowadzenia Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 8/2019 – zorganizowanie i przeprowadzenie 5 Eventów „Młodzi Dobra”

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 9/2019 – wykonanie spotu reklamowego

 

 

 

Konkurs na stanowisko pracy Specjalista ds. promocji i działań informacyjnych w projekcie “Środowisko Młodzieży”

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/2019 – Seminarium Środowisko Młodzieży – najem sali konferencyjnej z oprzyrządowaniem multimedialnym oraz catering dla 100 os. – Diecezja Świdnicka

 

 

Konkurs na stanowisko pracy Specjalista ds. promocji i działań informacyjnych w projekcie “Środowisko Młodzieży”

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2020 – Folder podsumowujący projekt “Środowisko Młodzieży”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2020 – Działania podsumowujące projekt “Środowisko Młodzieży”