Ogłoszenie o zamówieniu nr: 1/2018 – wykonanie projektu
i wydruk materiałów promocyjnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2018 – na wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie i zakwaterowanie dla 20 uczestników Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Podlaskie

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2018 – dotyczące zatrudnienia trenera do przeprowadzenia Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Podlaskie

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2018 – na wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie i zakwaterowanie dla 20 uczestników Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Mazowieckie

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2018 – dotyczące zatrudnienia trenera do przeprowadzenia Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Województwo Mazowieckie

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2019 – na wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie i zakwaterowanie dla 20 uczestników Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży – Polska

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2019 – aplikacja mobilna “DOBRA”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2019 – trenerzy do poprowadzenia Szkolenia Lider Środowiska Młodzieży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2019 – Środowisko Młodzieży – najem sali konferencyjnej z oprzyrządowaniem multimedialnym oraz catering dla 100 os. – Toruń