Co robimy?

Icon Heading

Fundacja realizuje, finansuje i współfinansuje oraz patronuje różnorodnym projektom i inicjatywom. Najczęściej wspieramy działania i aktywności o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym., wychowawczym, a także inicjatywy związane z wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi i rekreacyjnymi. Projekty z obszaru DUCH, NAUKA, KULTURA i SPORT są wiodące w naszej działalności. Niemniej jednak o naszym dofinansowaniu decyduje przede wszystkim tematyka i cel podejmowanego działania. Chcemy by wspierane przez nas projekty przyczyniały się do rozwoju młodych ludzi w Polsce i były realizowane w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna.

Najważniejsze jest dla nas by młodzi byli dumni z tego, że są Polakami, potrafili wziąć odpowiedzialność za swoją Ojczyznę – tą małą i dużą, nie wstydzili się swojej kultury, historii narodu i wiary oraz byli mądrymi i aktywnymi członkami społeczności lokalnych prężnie włączającymi się w życie publiczne i społeczne oraz kulturalne.

 

Fundacja działa w następujących obszarach:

edukacja (konferencje, kursy, szkolenia, prelekcje, pogadanki, sympozja itp.) = NAUKA

– wydawniczym (wydawanie książek, broszur, informatorów)

kultura (przedstawienia, występy, spotkania i koncerty) = KULTURA

sport (zawody i rozgrywki sportowe, obozy i spotkania) = SPORT

– integracja i wypoczynek (obozy, zloty, spotkania, wycieczki i wyjazdy) =SPORT

kształtowanie postaw  i wychowanie (rekolekcji, spotkania formacyjne, sympozja kształtujące duchowość młodych ludzi) =DUCH

 

Jak dotychczas w 2018 r. wsparliśmy następujące inicjatywy:

  1. Dofinansowaliśmy transport autokarowy dzieci ze Zgierza 

Dzięki dofinansowaniu “FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” 50 dzieci wraz z opiekunami wzięło udział w wycieczce do Kłodawy i Besiekier. Wycieczkę zorganizował Parafialny Oddział AK przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu  dzięki naszemu wsparciu. Dzieciaki były w Kopalni Soli w Kłodawie, Zamek w Besiekierach, Krośniewice i Oporów.

 

2. Dofinansowaliśmy wycieczkę autokarową do Warszawy.

Wycieczka do Warszawy dla grupy 50 dzieci z półkolonii organizowanych przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu miała charakter turystyczny i edukacyjny. Dzieci zwiedzały zabytki warszawskie m.in. Starówkę, Cmentarz Bródnowski, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli i muzeum przy nim działające czy Stadion Narodowy. W ramach wyjazdu były też w Arkadii i pałacu w Nieborowie.

 

3. Wakacje z wartościami – obozy letnie dla dzieci i młodzieży.

W ramach projektu “Wakacje z wartościami” odbyły się obozy dla dzieci i młodzieży W dniach 5-14 lipca odbył się obóz młodzieżowy w Soli, a w dniach 4-15 sierpnia kolejny obóz dla młodszych dzieci w Murzesichlach. Organizatorem “Wakacji z wartościami”  był Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.

4. Rajd dla życia