Zarząd Fundacji

Polak z sercem 2022 - konferencja prasowa

Teresa Maria Moskal – Prezes Zarządu
t.moskal@fundacjadlamlodziezy.org

Najważniejsza osoba w Fundacji – Pani Prezes. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia na kierunku Finanse oraz UKSW, gdzie ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od 2009 r. nieprzerwanie wolontarystycznie pełni funkcję Prezesa Zarządu “FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”.

Zawodowo związana jest z systemem edukacji – pracuje w szkole jako wicedyrektor. Mimo licznych obowiązków znajduje czas i siły, by wspierać młodzież i dzieci w Fundacji. Jej pasją jest być dla innych, a żywiołem – praca i działanie.


Małgorzata Roman – Członek Zarządu
m.roman@fundacjadlamlodziezy.org


Tomasz Kasprzak – Członek Zarządu
t.kasprzak@fundacjadlamlodziezy.org

Rada Fundacji

Adam Sołtys – Przewodnicząca Rady

Gabriela Kleczkowska

Jan Cytryński

Paulina Zając

Barbara Kuchta

ks. Andrzej Lubowicki