Zadanie publiczne „Strategia rozwoju “FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” na lata 2022-2024 pt. DODAJ DOBRA” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.04.2022 r. – 31.12.2024 r.
Dofinansowanie 430 000,00 zł
Całkowita wartość 430 000,00 zł

Strategia rozwoju “FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” na lata 2022-2024 pt. DODAJ DOBRA obejmuje kompleksowe działania, których celem jest wzrost instytucjonalny i podwyższenie jakości działalności statutowej. DODAJ DOBRA to program, którego celem jest przygotowanie narzędzi do pomnażania dobra za pomocą platformy internetowej, szkoleń teoretycznych i praktyki oraz budowaniu relacji. Program będzie mieć wymiar edukacyjny, jak i zwiększy zaangażowanie obywateli w życiu publicznym poprzez wspieranie działań społecznych. Pozwoli również na poprawę stabilności finansowej organizacji, dzięki zapewnieniu narzędzi oraz bazy wiedzy do zdobywania finansowania ze środków niepublicznych. Grupą, do której adresowane są działania, jest młodzież w wieku 14-30 lat.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów