O Fundacji

Icon Heading

O nas

Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę będąc wrażliwi i otwarci na innych.

Szkolimy, wychowujemy i kształtujemy polską młodzież, działamy realizując różnorodne projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna.

Działamy od 2009 roku powołani do życia przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

“FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”
Numer KRS 0000339553
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
REGON 021094654, NIP 8982166113
tel. kom. 574-037-224

Zarząd Fundacji

 

Teresa Maria Moskal – Prezes Zarządu

mail: prezes@fundacjadlamlodziezy.org

Osoba najważniejsza w naszej Fundacji pani Teresa Moskal – Pani Prezes. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia o kierunku finanse oraz UKSW, gdzie ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od 2009 r. nieprzerwanie wolontarystycznie pełni funkcję Prezesa Zarządu “FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”.

Zawodowo związana jest z systemem edukacji – pracuje w szkole jako wicedyrektor….mimo tego znajduje czas i siły by poza swoją pracą zawodową wspierać polska młodzież i dzieci w naszej Fundacji.

Jednym słowem kobieta z pasją, a jej pasją jest być dla innych. Jej żywiołem jest praca i działanie.

 

Krzysztof Kumięga – Członek Zarządu

Członek Zarządu FDM, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia na Wydziale Zarządzania. Od kilkunastu lat związany z organizacjami i instytucjami katolickimi. Jako młody chłopak działał w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – strona ogólnopolska pełniąc różne funkcje w e władzach oddziału diecezjalnego oraz we władzach Prezydium Krajowej Rady KSM. Pracował w Wydawnictwo Gotów jako dyrektor, aktualnie pracuje w biurze Pielgrzymkowo-Turystycznym pielgrzymuj.pl Posiada doświadczenie w pracy w ramach projektów realizowanych przez organizację pozarządową.

Od kilku lat wolontarystycznie działa w naszej Fundacji wspierając szefową w codziennej pracy oraz reprezentując Fundację.

Rada Fundacji

Patryk Czech – Przewodniczący Rady, Łukasz Fenisz, Mateusz Stefaniuk, Piotr Antczak, Aleksandra Samula, ks. Andrzej Lubowicki

Nasze cele

Icon Heading

Zasadniczym zadaniem naszej Fundacji jest kształtowanie dojrzałych młodych ludzi poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego.

 

Chcemy by młodzież w Polsce:

  • angażowała się w życie społeczne poprzez podejmowanie funkcji publicznych będąc wrażliwa na potrzeby bliźnich, problemy i zagrożenia społeczne;
  • brała aktywny udział w życiu gospodarczym kraju, była przedsiębiorcza, odpowiedzialna i dobrze przygotowana do uczciwej i sumiennej pracy;
  • była wychowana w duchu patriotycznym – w miłości do Ojczyzny i w trosce o Naród i Państwo równocześnie otwarta na kontakty ze światem.

Swoje cele Fundacja realizuje również poprzez:

 

  • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
  • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

Sprawozdania

Icon Heading