O Fundacji

Icon Heading

O nas

Fundacja dąży do tego, by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować marzenia. Podejmujemy wysiłki, by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia, by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę, wrażliwi i otwarci na innych.

Szkolimy, wychowujemy i kształtujemy młodzież, działamy realizując projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna.

Działamy od 2009 roku, powołani przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

“FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”
Numer KRS 0000339553
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
REGON 021094654, NIP 8982166113
tel. kom. 574-037-224


Zarząd Fundacji

Teresa Maria Moskal – Prezes Zarządu

prezes@fundacjadlamlodziezy.org

Osoba najważniejsza w naszej Fundacji – Teresa Moskal – Pani Prezes. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia na kierunku finanse oraz UKSW, gdzie ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od 2009 r. nieprzerwanie wolontarystycznie pełni funkcję Prezesa Zarządu “FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”.

Zawodowo związana jest z systemem edukacji – pracuje w szkole jako wicedyrektor… mimo to znajduje czas i siły, by poza swoją pracą zawodową wspierać młodzież i dzieci w naszej Fundacji.

Jednym słowem kobieta z pasją, a jej pasją jest być dla innych. Jej żywiołem jest praca i działanie.

 

Ilona Katarzyna Trojnar – Członek Zarządu

Małgorzata Roman – Członek Zarządu


Rada Fundacji

Łukasz Fenisz – Przewodniczący Rady, Tomasz Kasprzak, Piotr Antczak, Aleksandra Samula, ks. Andrzej Lubowicki

Nasze cele

Icon Heading

Zasadniczym zadaniem naszej Fundacji jest kształtowanie dojrzałych młodych ludzi poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego.

Chcemy, by młodzież w Polsce:

  • angażowała się w życie społeczne poprzez podejmowanie funkcji publicznych będąc wrażliwa na potrzeby bliźnich, problemy i zagrożenia społeczne;
  • brała aktywny udział w życiu gospodarczym kraju, była przedsiębiorcza, odpowiedzialna i dobrze przygotowana do uczciwej i sumiennej pracy;
  • była wychowana w duchu patriotycznym – w miłości do Ojczyzny i w trosce o Naród i Państwo równocześnie otwarta na kontakty ze światem.

Swoje cele Fundacja realizuje również poprzez:

  • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
  • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

Sprawozdania

Icon Heading