W ramach projektu przewidziane są szkolenia z zakresu wykorzystania wiedzy o mediach i social mediach, które prowadzą eksperci i praktycy z zakresu mediów.

Nabywanie umiejętności miękkich przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród młodych osób, sprzyja dobremu wykorzystaniu czasu podczas wchodzenia w dorosłość. Wszechstronny rozwój młodego człowieka powoduje, że może on szybciej znaleźć pracę, i staje się aktywny zawodowo. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy częstą nie posiadają odpowiednich umiejętności, co powoduje, że długo pozostają bez pracy.

Warsztaty mają na celu:

 • Nabycie umiejętności w tajnikach pracy dziennikarskiej w gazecie, radiu i telewizji oraz w nowych mediach i public relations.
 • Uczestnicy szkoleń posiadać będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów – zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych.
 • Dzięki zajęciom praktycznym zdobędą podstawową wiedzę konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.
 • Dzięki warsztatom uczestnicy poznają różnicę pomiędzy komunikatem, a informacją, opinią, poznają podstawowe terminy medialne, nauczą się przygotowywać krótkie informacje.
 • Dowiedzą się, czym są wystąpienia publiczne (w tym radzenie sobie ze stresem), praca przed kamerą, aparatem, dyktafonem, pokonywanie tremy. Na czym się skupić podczas występu.
 • Utrwalanie wiedzy będzie miało miejsce pod okiem zespołu medialnego wyposażonego w odpowiedni sprzęt medialny.
 • Przeszkolone osoby zdobędą umiejętności związane z reklamą i marketingiem w sieci i ich znaczeniem, technologiami informacyjnymi mediów, infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych takich jak rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługami mobilnymi w mediach).
 • W dobie, kiedy klienta pozyskuje się poprzez sieć powyższe nabyte kompetencje i kwalifikacje staną się przydane w poszukiwaniu pracy w biznesie, bankach,
  samorządach organizacjach pozarządowych.
 • Ponadto w ramach projektu Media – Młodzież – Edukacja powstanie stała grupa młodzieży działającej, jako influencerzy medialni, która będzie uczestniczyła w systematycznym cyklu szkoleniowym i rozwijała wiedzę i umiejętności poprzez tworzenie mediów i social mediów oraz współpracę z redakcjami w kraju i za granicą, w tym po przez występowanie w mediach.

Projekt jest sfinansowany z Darowizny Fundacji KGHM

Fundacja KGHM