Programy i projekty 2017

Icon Heading

Projekty 2017 z obszaru sportu, rekreacji i wypoczynku

Icon Heading

Swoje zadanie FDM realizuje poprzez

  • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
  • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

 

SPORT WYPOCZYNEK

 

„Wakacje z Bogiem obóz dla dzieci”

 

Okres realizacji: 1.03.2017 – 4.08.2017

Podmiot: KSM Diecezji Legnickiej oraz Prezydium Krajowej Rady KSM

 Cel projektu: zorganizowanie obozu rekolekcyjnego dla 90 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat.

Opis projektu: Obóz formacyjno-wypoczynkowy w Pilsko – Korbielów dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat, w terminie 8-17 lipca 2018 r. o charakterze rekolekcyjno – wypoczynkowym. Uczestnicy obozu brali udział w szkoleniach, warsztatach , konferencjach i zajęciach sportowych, grach i zabawach. Podczas wyjazdu zorganizowane były wycieczki, wyjścia na basen i liczne atrakcje np. wizyta w góralskiej chacie czy wyjście do Stacji Kosmicznej..

 

Całość 54 104,00 zł.

Koszt dotacji FDM: 8 024,00 zł

 

(15% dofinansowanie z środków FDM)

 

7 Ogólnopolska Spartakiada Zimowa w Koninkach

 

Okres realizacji: 1.03.2017- 15.04.2017 r.

Podmiot: KSM Archidiecezji Krakowskiej

 Cel projektu: Celem zawodów było popularyzacja narciarstwa i snowboardu wśród amatorów oraz stworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a także możliwości sportowej rywalizacji w duchu zasad fair-play.

 Opis projektu: W zawodach wzięło udział ok. 150 osób z całej Polski, w wieku od 8 do 30 lat, a przy zawodach pomagało ok. 30 wolontariuszy. Ogólnopolska Spartakiada Zimowa została zorganizowana po raz siódmy pod hasłem „Nabierzcie Ducha i sięgnijcie po 7 cudów nie z tego świata”. Zawody miały miejsce w Koninkach we współpracy z tamtejszą Stacją Narciarską Koninki. Uczestnicy podczas rywalizacji byli podzieleni na grupy ze względu na płeć i wiek. Odbyły się trzy różne konkurencje – slalom gigant: na nartach, snowboardzie oraz zjazd na „byle czym”. Kolejny raz byłą również konkurencja slalom gigant przeznaczona dla osób duchownych. Zawody trwały 8 godzin. Zwycięzcy otrzymali medale, puchary, karnety oraz zniżki na basen, ściankę wspinaczkową, a także atrakcyjne nagrody. Na każdego uczestnika spartakiady czekał rabat na wstęp do hali basenowej Parku Wodnego w Krakowie. Każdy z uczestników w dniu zawodów mógł skorzystać ze zniżki na karnet zjazdowy na dużym stoku.  Udział w Spartakiadzie był bezpłatny, ogólnodostępny, zapisać mógł się każdy amator. By wziąć udział w Spartakiadzie trzeba było zgłosić swoje uczestnictwo wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie.

 

Całość: 8000,00 zł

Koszt dotacji FDM: 1.400,00 zł

(17,5 % dofinansowanie z środków FDM)