Rok pomagania w liczbach

Podsumowanie 2017 roku.

“Pokusiliśmy się o zliczenie procentowe i próbę uporządkowania statystycznego naszych działań. Jednak nic nie odda tego co czujemy w takiej chwili pod liczbami, słupkami i statystyką kryją się bowiem wspaniałe projekty, niesamowite działania oraz wydarzenia, entuzjazm i radość ze wspólnego działania tych, którzy poszczególne przedsięwzięcia realizują i tych, do których są one kierowane. Pod liczbami kryją się MŁODZI AMBITNI I KREATYWNI LUDZIE!” – mówi pani Teresa Moskal Prezes Fundacji.

Swoje zadanie FDM realizuje poprzez różne projekty i programy. Do najważniejszych należą następujące obszary zgodne z naszym statutem:

  • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
  • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

Jak wygląda to w zestawieniu:

 

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *