Podsumowanie VI edycji akcji “Polak z sercem!” – wsparcie Polaków na Wschodzie

Po raz szósty zorganizowaliśmy akcję “Polak z sercem!”, której celem było wsparcie materialne młodych Polaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie i Litwie. Odbywająca się w dniach od 5 do 26 listopada 2023 roku, zbiórka publiczna zgromadziła imponujące efekty dzięki zaangażowaniu darczyńców i wolontariuszy.

Do akcji włączyło się 17 Stowarzyszeń diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z około 500 wolontariuszami. W ramach zbiórki publicznej 2023/4061/OR do puszek zebrano 68 076,35 zł, co świadczy o ogromnej gotowości społeczeństwa do pomocy i wsparcia potrzebujących.

Nie tylko finanse, ale również dobra materialne były przedmiotem zbiórek. Udało się zebrać łącznie 4 046 kg żywności, środków czystości i innych produktów niezbędnych w codziennym życiu. Te dary stanowią znaczące wsparcie dla Polaków na Wschodzie, pomagając im w pokonywaniu codziennych wyzwań.

Akcja “Polak z sercem!” jest dowodem na to, że współczucie i solidarność mogą przekraczać granice państw i łączyć ludzi o wspólnych korzeniach i wartościach. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, wolontariuszy i darczyńców, możliwe było niesienie pomocy tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, podkreślając przy tym znaczenie wspólnoty i wzajemnego wsparcia.

Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jej sukcesu. Wasze zaangażowanie, hojność i chęć pomocy są bezcenne. Dzięki Wam, VI edycja “Polak z sercem!” zakończyła się wielkim sukcesem, przynosząc realną pomoc i nadzieję dla Polaków na Białorusi, Ukrainie i Litwie.

Serdeczne podziękowania kierujemy do każdego, kto dołożył swoją cegiełkę do tej szlachetnej inicjatywy. Wspólnie udowodniliśmy, że solidarność nie zna granic, a wspólne działania mogą znacząco poprawić jakość życia wielu osób.


Zobacz film z wyjazdu na Litwę – 2023 →


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.