Programy i projekty 2017

Icon Heading

Projekty 2017 OBSZAR EDUKACJI

Icon Heading

Swoje zadanie FDM realizuje poprzez

  • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
  • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

 

EDUKACJA

 

„SZKOLENIA ZASTEPOWYCH LIDERÓW – Część II”

 

Okres realizacji: 10.01.2017 – 28.02.2017

Podmiot: KSM Archidiecezji Poznańskiej

Cel projektu: Celem zadania jest organizacja drugiej części „Szkolenia dla zastępowych i liderów”. Celem dodatkowym jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności liderskich wśród uczestników szkolenia oraz uświadomienie im odpowiedzialności, jaką ponoszą za środowisko, w którym żyją.

Opis projektu: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zorganizowało szkolenia zastępowych i liderów. Szkolenia organizowane były w celu dostarczenia wiedzy i  umiejętności młodym ludziom. Poprzez organizowanie szkoleń zastępowych i liderów przekazywana jest teoretyczna wiedza oraz praktyczne umiejętności młodzieży. Szkolenie zastępowych i liderów odbyło się w trzech częściach. Każda z nich to oddzielne, weekendowe spotkanie, na którym uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z kolejnych obszarów liderskich. Grupę docelową stanowi młodzież licealna oraz studenci. Uczestnicy brali udział w warsztatach i spotkaniach, które pozwoliły im wypracowywać nowe umiejętności oraz poszerzać wiedzę z zakresu liderstwa. W ramach zajęć promowaliśmy postawy obywatelskie i chrześcijańskie. Uświadamialiśmy młodzieży odpowiedzialności i obowiązków wobec otoczenia i społeczeństwa oraz możliwości aktywnego działania w środowisku np. poprzez wolontariat.

Podczas drugiej części szkolenia uczestnicy wzięli udział w spotkaniach, które pozwoliły im zdobyć wiedzę i umiejętności w następujących obszarach: Planowanie rozwoju osobistego, Pro aktywność, Zarządzanie czasem, Cechy i zachowania Lidera, Portret psychologiczny Lidera, KSM, jako NGO, Szkolenie liturgiczne i biblijne.

 

Całość: 1146,00 zł.

Koszt dotacji FDM: 300,00 zł

(26 % dofinansowanie z środków FDM)

 

Sesja Kierownictw Oddziałów i Kół KSM – warsztaty i szkolenie

 

Okres realizacji 04.05.2017-15.06.2017

Podmiot: KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Cel projektu: Zasadniczym celem projektu było przeszkolenie 30 osób. Organizatorzy chcieli zwiększyć zaangażowanie w tworzenie i funkcjonowanie Oddziałów i Kół Szkolnych KSM, wzmocnić merytorycznie Oddziały KSM, poszerzyć kompetencje i umiejętności przydatnych do planowania i organizowania inicjatyw KSM.

 Opis projektu: Przeprowadzenie szkolenia dla 30 osób z KSM. Na szkoleniu poruszono m. in.  następującą tematykę: rozwój Oddziałów i Kół KSM i inicjatyw młodzieżowych w szkołach i parafiach, promocja stowarzyszenia, zakładanie nowych oddziałów i kół oraz pozyskiwanie nowych członków, wpływ rozwoju członków KSM na kształt Stowarzyszenia, metody poszukiwania nowych pomysłów do działalność Stowarzyszenia

 

Całość: 3000,00 zł

Koszt dotacji FDM: 3000,00 zł

(100 % dofinansowanie z środków FDM)