Programy i projekty 2017

Icon Heading

Film Tożsamość 1918-2018

“Jest to projekt, który chcieliśmy dofinansować ponieważ temat poruszany w filmie jest dla nas ważny – mówi Teresa Moskal prezes “FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” – Film opowiada historię największej organizacji młodzieżowej w Polsce – Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Projekty 2017 z obszaru kultury i sztuki

Icon Heading

Swoje zadanie FDM realizuje poprzez

  • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
  • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

 

Obchody XXVI świętego patrona KSM AL

 

Okres realizacji: 30.01.2017 – 22.12.2017

Podmiot: KSM Archidiecezji Lubelskiej

Cel projektu: rozpowszechnienie kultury wśród młodych z terenu Lubelszczyzny oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich. Budowanie poczucia tożsamości i wspólnoty KSM AL.

Opis projektu: W ramach projektu organizatorzy umieścili informacje o Święcie Patronalnym na portalu społecznościowym (facebook) i tam prowadzili promocję wydarzenia. Informacje zostały umieszczone również na stronie internetowej KSM ( ksm.lublin.pl).

Kulminacja projektu była organizacja w dniu 25.11.2017 roku na auli 114 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w budynku Centrum Transferu Wiedzy – XXVI Święta Patronalnego KSM AL, pod hasłem „Idźmy, czyńmy uczniów”.

Obchody rozpoczęły się uroczystą galą wręczenia nominacji liderskich oraz nagród. Całe Święto opierało się na filmach, które pokazywały istotę przyrzeczenia, oraz dobrego KSM – owicza. Wręczone zostały statuetki w poszczególnych kategoriach będących kolejnymi fragmentami Roty Przyrzeczenia: „całym swoim życiem”; „wiernie” „służyć Bogu”; „Kościołowi”; „Ojczyźnie”; „Czynić dobro ludziom”; „Być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”. Podczas wydarzenia zostały również wręczone nominacje liderskie osobom, które ukończyły roczne szklenie liderskie.

Po gali odprawiona została uroczysta Msza Święta z udziałem wielu księży asystentów parafialnych, asystentem diecezjalnym oraz archidiecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Podczas Mszy Świętej przyrzeczenie złożyło około 60 młodych ludzi. Po Mszy Świętej zorganizowane zostało uwielbienie przed najświętszym Sakramentem. Święto było okazją do budowania płaszczyzny spotkania młodych ludzi z całego regionu oraz działania na rzecz dobra wspólnego. Święto rozwinęło i umocniło postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na etapie kilkumiesięcznych przygotowań i wzięło w nim udział 200 osób młodych z terenu województwa oraz 40 wolontariuszy.

 

Całość 1903,00 zł.

Koszt dotacji FDM: 403,49 zł

(22% dofinansowanie z środków FDM)

 

XXIII Charytatywny Bal Młodych

 

Okres realizacji: 01.02.2017 – 28.02.2017

Podmiot: KSM Archidiecezji Lubelskiej

Cel projektu: wspólna zabawa połączona ze zbiórką pieniężna na potrzeby Wymarzonego Domu Młodych w Częstoborowicach – ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego.

Opis projektu: XXIII Charytatywny Bal Młodych to wydarzenie kulturalne, zrzeszające młodzież z całego województwa lubelskiego na wspólnej integracji, zabawie i budowaniu poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro społeczne  poprzez charytatywny charakter projektu. W balu wzięło udział 1400 osób młodych z Lublina i okolic. W organizację balu zaangażowanych było 80 wolontariuszy.

18 lutego 2017 roku na Hali im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie odbył się XXIII Charytatywny Bal Młodych. W ramach obchodów XXV-lecia działalności Stowarzyszenia bal nosił nazwę „Srebrne Gody – 25 lat KSM AL.” Bal rozpoczął się polonezem. W programie balu znalazł się jubileuszowy taniec do piosenki ułożonej 25-lecie KSM, srebrne oczepiny połączone z tortem, wielka belgijka (tańce integracyjne). Podczas balu uruchomione zostały stoiska Fundacji DKMS, aby młodzież mogła zostać dawcą szpiku. Na hali została również ustawiona Aleja 25-lecia KSM oraz stoisko Centrum Duszpasterstwa Młodzieży.

Święto rozwinęło i umocniło postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na etapie kilkumiesięcznych przygotowań i organizacji balu.

 

Całość 2000,00 zł.

Koszt dotacji FDM: 2000,00 zł

(100% dofinansowanie z środków FDM)

 

„Hosanna Festiwal 2017”

 

Okres realizacji: 27.06.2017- 30.09.2017 r.

Podmiot: KSM Archidiecezji Krakowskiej

Cel projektu: Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, kształtowanie gustów  i wrażliwości muzycznej, udział w tworzeniu życia kulturalnego kraju, propagowanie i upowszechnianie muzyki chrześcijańskiej – prezentacja i popularyzacja różnych nurtów i tendencji występujących we współczesnej muzyce chrześcijańskiej, odkrywanie i promocja młodych, utalentowanych twórców, budowanie doświadczeń w występach scenicznych uczestników, wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi, wspieranie działalności i rozwoju utalentowanej młodzieży, prowokowanie młodzieży do własnej twórczości, stworzenie możliwości kulturalnego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, wspólna modlitwa i zabawa,

Opis projektu: Festiwal odbył się w dniach 25-28 sierpnia 2018 roku. W ramach Festiwalu odbyły się koncerty, dwa przeglądy konkursowe. W całym wydarzeniu wzięło udział ponad 4 tysiące osób.

Program festiwalu

Piątek 25 sierpnia

18.00 – Eucharystia /Kościół Św. Teresy /

19.00 – Koncert Uwielbienia – Zespół  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii św. Teresy w Siedlcach

Sobota 27 sierpnia /Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce/

09.00 – 15.00 Próby akustyczne uczestników

16.00 – 20.00 Przegląd konkursowy

20.00 – 22.00 Występ gwiazdy wieczoru – TAU/ obrady jury/.

Niedziela, 28 sierpnia / Amfiteatr Siedlecki/

11.30 -14.00 Próby akustyczne

10.15 – Eucharystia

15.00 -18.00 Przegląd zespołów amatorskich

18.00 – 20.00 Koncert Laureatów. Ogłoszenie wyników festiwalu.

20.00 – 22.00 Występ gwiazdy wieczoru – Gospel Rain

 

Całość: 33 900,00 zł

Koszt dotacji FDM:  2880,00 zł

(8,5 % dofinansowanie z środków FDM)