Gala Finałowa projektu "Kapitał Młodzieży" i inauguracja Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej

Gala Finałowa projektu “Kapitał Młodzieży” i inauguracja Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej

Za nami wyjątkowe wydarzenie, jakim była Gala Finałowa projektu “Kapitał Młodzieży”, która odbyła się w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydarzenie to nie tylko podsumowało miesiące intensywnej pracy i szkoleń, ale również stało się platformą dla inspirujących dyskusji, prezentacji kompleksowego Raportu oraz inauguracji Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej.

Podsumowanie projektu

Gala Finałowa “Kapitału Młodzieży” była okazją do podsumowania efektów wielomiesięcznej pracy uczestników i organizatorów. Podczas uroczystości przedstawiono działania oraz spotkania szkoleniowe, które odbywały się w ramach projektu. Uczestnicy projektu, w tym młodzi liderzy i eksperci w dziedzinie finansów, mieli możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy oraz osiągnięć.

Gala Finałowa projektu "Kapitał Młodzieży" i inauguracja Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej

Inspirujące dyskusje i inicjatywy

Jednym z kluczowych elementów Gali była debata dotycząca wyzwań i inspiracji w edukacji finansowej młodych dorosłych. Udział w niej wzięli zarówno organizatorzy i mentorzy. Ponadto ogłoszono powołanie Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej, co stanowi krok naprzód w angażowaniu młodych ludzi w kształtowanie polityki edukacyjnej.

Gala Finałowa projektu "Kapitał Młodzieży" i inauguracja Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej

Wyróżnienia i przyszłe kierunki

W trakcie Gali wręczono uczestnikom projektu certyfikaty, potwierdzające ich zaangażowanie i osiągnięcia. Wydarzenie to było również okazją do przeprowadzenia konferencji prasowej, która pozwoliła na szersze przedstawienie projektu i jego wyników mediom.

Gala Finałowa projektu "Kapitał Młodzieży" i inauguracja Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej

Gala Finałowa projektu "Kapitał Młodzieży" i inauguracja Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej

“FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” wyraża swoją wdzięczność wszystkim uczestnikom i partnerom projektu oraz zapowiada kontynuację działań na rzecz edukacji młodych ludzi w dziedzinie ekonomii i finansów.

Gala Finałowa projektu "Kapitał Młodzieży" i inauguracja Młodzieżowej Rady ds. Edukacji Ekonomicznej


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *