FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY ma już 10 lat!

Dzisiaj świętujemy!

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY została powołana do działania 16.10.2009 roku przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży!

Szkolimy, wychowujemy i kształtujemy młodzież, działamy realizując projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna.