Programy i projekty 2017

Icon Heading

“MŁODZI PATRIOCI”

Kampania społeczna „Młodzi Patrioci” to projekt w ramach, którego odbył się szereg działań edukacyjnych przygotowujących młodzież do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 2017 roku.

Projekty 2017 z obszaru kształtowania postaw i wychowania

Icon Heading

Swoje zadanie FDM realizuje poprzez:

  • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
  • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW/ WYCHOWANIE

 

Rajd dla życia „Kierunek Łódź Piotrowa”

 

Okres realizacji 30.06.2017-9.07.2017

Podmiot: KSM Diecezji Legnickiej oraz Prezydium Krajowej Rady KSM

Cel projektu: Zwrócenie uwagi na wartość życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promocji Duchowej adopcji Dziecka Poczętego.

Opis projektu: Dwie grupy rowerowe przejechały przez 8 województw i 16 diecezji – młodzi pokonali łącznie ponad 1200 km, jadąc z relikwiami bł. Karoliny pod hasłem „Kierunek Łódź Piotrowa”.

 

Całość: 534,50 zł

Koszt dotacji FDM: 534,50 zł

(100% dofinansowanie z środków FDM)

 

Rajd dla życia

 

Okres realizacji 1.07.2017-9.07.2017

Podmiot: Prezydium Krajowej Rady KSM

Cel projektu: Celem Rajdu dla Życia jest promocja Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, dlatego w miejscowościach, przez które prowadzi trasa, bezpłatnie rozprowadzane były materiały pro life. Inicjatywa ma charakter pielgrzymki życia przez polską ziemię, codziennie towarzyszy nam Eucharystia i wspólna modlitwa za dzieci poczęte oraz świadectwa. Główny cel realizowany jest poprzez szereg konferencji prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych organizowanych na trasie przejazdu. Patronat nad Rajdem objął Pan Dariusz Kamys.

Opis projektu: Dwie grupy rowerowe przejechały przez 8 województw i 16 diecezji – młodzi pokonali łącznie ponad 1200 km, jadąc z relikwiami bł. Karoliny pod hasłem „Kierunek Łódź Piotrowa”.

Podczas Rajdu rozdano ok. 5 tys materiałów pro life. Odbyły się 2 planowane konferencje prasowe inaugurujące Rajd: w Legnicy i Warszawie. Dodatkowo z wielu konferencji na trasie informacje nt. Rajdu ukazały się m.in. w mediach: Radio Victoria.pl, Gość Niedzielny Płock, Gość Niedzielny Łowicz, TVP Warszawa, Sochaczewianin.pl, legnica.fm, Radio eM, Aleteia Polska, Gdańsk.tvp.pl i oczywiście MAIKA. Przygotowania oraz sam przebieg Rajdu można było obserwować na stronie www.rajddlazycia.pl, a relację blogową na www.rajddlazycia.wordpress.com. Swoje wrażenia z trasy publikowali uczestnicy na serwisie Twitter oraz Facebook. Zdjęcia z trasy były na bieżąco aktualizowane w Google Picasa na koncie Rajd dla Życia.

Relacje z Rajdu można śledzić na blogu, oglądać zdjęcia w albumie Picasa. Wszystkie kanały skupione są na stronie rajdu: www.rajddlazycia.pl

 

Całość: 8 472,45 zł

Koszt dotacji FDM: 5 217,45 zł

(62 % dofinansowanie z środków FDM)

 

Obchody XXVI świętego patrona KSM AL

 

Okres realizacji: 30.01.2017 – 22.12.2017

Podmiot: KSM Archidiecezji Lubelskiej

Cel projektu: rozpowszechnienie kultury wśród młodych z terenu Lubelszczyzny oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich. Budowanie poczucia tożsamości i wspólnoty KSM AL.

 Opis projektu: W ramach projektu organizatorzy umieścili informacje o Święcie Patronalnym na portalu społecznościowym (facebook) i tam prowadzili promocję wydarzenia. Informacje zostały umieszczone również na stronie internetowej KSM ( ksm.lublin.pl).

Kulminacja projektu była organizacja w dniu 25.11.2017 roku na auli 114 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w budynku Centrum Transferu Wiedzy – XXVI Święta Patronalnego KSM AL, pod hasłem „Idźmy, czyńmy uczniów”.

Obchody rozpoczęły się uroczystą galą wręczenia nominacji liderskich oraz nagród. Całe Święto opierało się na filmach, które pokazywały istotę przyrzeczenia, oraz dobrego KSM – owicza. Wręczone zostały statuetki w poszczególnych kategoriach będących kolejnymi fragmentami Roty Przyrzeczenia: „całym swoim życiem”; „wiernie” „służyć Bogu”; „Kościołowi”; „Ojczyźnie”; „Czynić dobro ludziom”; „Być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”. Podczas wydarzenia zostały również wręczone nominacje liderskie osobom, które ukończyły roczne szklenie liderskie.

Po gali odprawiona została uroczysta Msza Święta z udziałem wielu księży asystentów parafialnych, asystentem diecezjalnym oraz archidiecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Podczas Mszy Świętej przyrzeczenie złożyło około 60 młodych ludzi. Po Mszy Świętej zorganizowane zostało uwielbienie przed najświętszym Sakramentem. Święto było okazją do budowania płaszczyzny spotkania młodych ludzi z całego regionu oraz działania na rzecz dobra wspólnego. Święto rozwinęło i umocniło postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na etapie kilkumiesięcznych przygotowań i wzięło w nim udział 200 osób młodych z terenu województwa oraz 40 wolontariuszy.

 

Całość 1903,00 zł.

Koszt dotacji FDM: 403,49 zł

(22% dofinansowanie z środków FDM)

 

Rekolekcje wielkopostne

 

Okres realizacji 13.03.2017-15.04.2017

Podmiot: KSM Archidiecezji Poznańskiej

Cel projektu: Zasadniczym celem rekolekcji jest przygotowanie uczestników do nadchodzących świąt Wielkanocnych, poprzez ubogacanie wiary, wzmocnienie poczucia własnej wartości w życiu osobistym i wspólnotowym.

Opis projektu: Organizacja rekolekcji wielkopostnych. W czasie rekolekcji przeprowadzono konferencje, spotkanie formacyjne oraz warsztat tematyczny. Dzięki temu młodzieży przybliżono wiedzę na temat Eucharystii oraz rozwinięto świadomość uczestnictwa we Mszy Świętej. W rekolekcjach wzięło udział 30 osób.

 

Całość: 2491,00 zł

Koszt dotacji FDM: 300,00 zł

(12 % dofinansowanie z środków FDM)

 

„Bł. Karolina Kózkówna i św. Stanisław Kostka – święci liderzy. Rekolekcje wielkopostne dla liderów

 

Okres realizacji: 1.03.2017- 15.04.2017 r.

Podmiot: KSM Archidiecezji Krakowskiej

Cel projektu: formacja wielkopostna KSM – owiczów i sympatyków, rozwój duchowy młodego człowieka, integracja członków z poszczególnych Oddziałów i Kół, pogłębianie wiedzy na temat patronów KSM, przedstawienie młodym wzorców i autorytetów godnych naśladowania, kształtowanie właściwej moralnie postawy lidera w oparciu o wartości ewangeliczne, nabycie nowych umiejętności z zakresu przywództwa i zarządzania.

Opis projektu: Rekolekcje wielkopostne pn.„Bł. Karolina i św. Stanisław- święci liderzy” skierowane były do 38 ludzi młodych uczestniczących w Diecezjalnej Szkole Lidera, kierownictw Oddziałów i Kół KSM. Rekolekcje poprowadził ks. Rafał Buzała przy pomocy osób z Zarządu Diecezjalnego KSM AK. W programie poza rekolekcjami odbył między innymi panel szkoleniowy, który obejmował konferencje tematyczne, prace w grupach, dyskusje moderowane, warsztaty, szkolenia praktyczne oraz część stricte formacyjna (w obszarze: wspólna Eucharystia, adoracja z rozważaniami o patronach).

 

Całość: 4560,00 zł

Koszt dotacji FDM: 2010,00 zł

(44 % dofinansowanie z środków FDM)

 

„30-lecie beatyfikacji bł. Karoliny Kózkównej”

 

Okres realizacji: 22.05.2017- 22.06.2017 r.

Podmiot: KSM Archidiecezji Krakowskiej

Cel projektu: rozwój duchowy młodego człowieka, integracja członków z poszczególnych Oddziałów i Kół, pogłębianie wiedzy na temat patronki KSM, przedstawienie młodym wzorców i autorytetów godnych naśladowania, kształtowanie właściwej moralnie postawy lidera w oparciu o wartości ewangeliczne.

Opis projektu: Obchody 30-lecia beatyfikacji patronki KSM-u odbyły się w Zabawie i udział w  nich wzięło około 100 osób. Podczas obchodów odbyła się Droga Krzyżowa szlakiem męczeńskiej śmierci bł. Karoliny, głoszenie świadectw oraz wspólna Eucharystia. Podczas wyjazdu Opiekunowie przybliżali młodym ludziom szczegóły z życia błogosławionej, pokazując młodym uczestnikom wartości jakimi powinni się kierować w życiu jako dojrzali chrześcijanie. Ponadto w ramach obchodów odbyły się warsztaty z tworzenia konspektów metodą Widzieć-Oceniać-Działać.

 

Całość: 1100,00 zł

Koszt dotacji FDM: 550,00 zł

(50 % dofinansowanie z środków FDM)

 

„Rekolekcje przed przyrzeczeniem”

 

Okres realizacji:  9.10.2017- 20.12.2017 r.

Podmiot: KSM Archidiecezji Krakowskiej

Cel projektu: rozwój duchowy młodego człowieka, integracja członków z poszczególnych Oddziałów i Kół, pogłębianie wiedzy na temat patronki KSM.

Opis projektu: Rekolekcje przed przyrzeczeniem skierowane były do grupy 50 osób, kandydatów na członków KSM. Podczas weekendowego spotkania uczestnicy mieli okazję do integracji między różnymi oddziałami i pogłębili swoją wiedzę na temat Stowarzyszenia. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach podczas, których pochylą się nad tekstem samego przyrzeczenia, jak i poznają zasady KSM. W planie przewidziana była również adoracja poświęcona patronom KSM, czyli bł. Karolinie Kózkównej oraz św. Stanisławowi Kostce.

 

Całość: 7655,00 zł

Koszt dotacji FDM:  6500,00 zł

(85 % dofinansowanie z środków FDM)

 

„Pielgrzymka młodzieży KSM i uczestników kursu wiedzy o bł. Karolinie i św. Stanisławie Kostce do Sanktuarium w Zabawie”

 

Okres realizacji: 19.10.2017- 20.10.2017 r.

Podmiot: KSM Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Cel projektu: rozwój duchowy i formacja młodego człowieka, pogłębianie wiedzy na temat patronki KSM, promowanie wśród młodzieży wartościowego wykorzystania wolnego czasu.

Opis projektu: 50 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami przez 2 dni uczestniczyła w konferencjach i warsztatach celem nadrzędnym spotkania było przygotowanie młodych należących do KSM do prowadzenia cotygodniowych spotkań formacyjnych w różnych grupach w swoich parafiach. Zaktywizowanie młodych ludzi dla dobra własnego, parafii oraz wspólnot nie było łatwym zadaniem. Propagowaliśmy wśród młodzieży wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, aktywizowaliśmy ją i zachęcaliśmy do aktywnego przeżywania młodości w oparciu o wartości chrześcijańskie, pokazywaliśmy jak można spędzać wolny czas, jak angażować się w życie organizacji lokalnych i ogólnopolskich oraz jak rozwijać pasje i talenty.

 

Całość: 6525,00 zł

Koszt dotacji FDM:  1450,00 zł

(22,22 % dofinansowanie z środków FDM)

 

„Dzień Skupienia Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej”

 

Okres realizacji: 15.11.2017- 26.11.2017 r.

Podmiot: KSM Diecezji Tarnowskiej

Cel projektu: rozwój duchowy i formacja młodego człowieka, osób młodych, zrzeszonych w KSM-ie.

Opis projektu: W Dniu Skupienia udział wzięło 120 osób z terenu diecezji. W programie były konferencje, warsztaty, adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza święta oraz czas na indywidualną modlitwę podczas, której młodzi KSM podjęli decyzję o służbie Bogu i Ojczyźnie oraz złożyli przyrzeczenie.

 

Całość: 1550,10 zł

Koszt dotacji FDM:  1200,10 zł

(77 % dofinansowanie z środków FDM)

 

„Forum KSM 2017!”

 

Okres realizacji: 24. 11. 2017 do 26. 11. 2017.

Podmiot: KSM Archidiecezji Częstochowskiej

Cel projektu: formacja KSM-owiczów rozwój duchowy młodego człowieka; szkolenie i złożenie przyrzeczenia przez nowych członków; okazja do nawiązania nowych znajomości i integracji.

Opis projektu: Forum KSM 2017 było ściśle związane z naszym patronalnym świętem – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to czas na odnowienie zaangażowania młodych
i odświeżenie ksm-owych ideałów. Obok szkolenia, które prowadziły osoby
z Zarządu diecezjalnego odbyła się konferencja. Forum KSM 2017 było również doskonałą okazją do większej integracji oddziałów między sobą, oraz z nowo wybranym składem Zarządu diecezjalnego. Forum odbyło się w dniach 24 – 26 listopada 2017 r. w Olsztynie koło Częstochowy. Po piątkowym szkoleniu obejmującym historię, najważniejsze zasady
i kierunki pracy w KSM, odbył się egzamin zwieńczony złożeniem w niedziele przyrzeczeniem. Przyrzeczenie członkowie KSM złożyli na ręce Księdza Arcybiskupa Metropolity Wacława Depo.

 

Całość: 3600,10 zł

Koszt dotacji FDM:  1020,10 zł

(28 % dofinansowanie z środków FDM)