Lider Środowiska Młodzieży

Biskup toruński z wizytą na ogólnopolskich szkoleniach Liderów Środowiska Młodzieży

W miniony weekend w Toruniu odbył się trzeci, ostatni zjazd szkoleniowy Liderów Środowiska Młodzieży w ramach projektu FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY. KSM-owicze z diecezji toruńskiej i diecezji pelplińskiej trenowali umiejętności przywódcze oraz nabywali wiedzę m.in. z zakresu ekologii. W sobotę przyszłych liderów odwiedził ordynariusz toruński – bp Wiesław Śmigiel.

Hierarcha wziął udział w jednym z warsztatów, podczas którego młodzi budowali mosty. Zadanie miało pokazać, co jest istotne w pracy zespołu nad danym projektem oraz uświadomić rolę skutecznej komunikacji. Biskup podkreślił, że budowanie mostów, my – chrześcijanie, powinniśmy postrzegać jako budowanie relacji, które łączą ludzi i tworzą wspólnotę. Nawiązał także do nauczania papieskiego, zawartego w encyklice Laudato si, zauważając, że troska o naszą planetę jest obowiązkiem nas wszystkich, realnym wyzwaniem, a nie wykreowaną społecznie modą. Przypomniał, że papieża określamy słowem pontifex – budowniczy mostów, co tym bardziej powinno przypominać wszystkim wiernym o ich posłannictwie. Biskup zachęcił młodych do czerpania z możliwości pojawiających się po wybudowaniu „mostu” – bo przecież fakt, że jakiś most istnieje, nie musi oznaczać, że ktoś z nich korzysta.

Podczas wizyty miała miejsce szczególnie uroczysta chwila. Biskup wręczył dekret powołujący nowego Prezesa Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej. Została nim Hanna Pierzchalska, będąca również uczestniczką szkoleń. Przy przekazaniu nominacji obecny był Asystent Generalny KSM – ks. Andrzej Lubowicki, Sekretarz Prezydium KR KSM – Aleksandra Samula, Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Toruńskiej – ks. Łukasz Meszyński oraz ogólnopolscy instruktorzy Stowarzyszenia.

Projekt „Lider Środowiska Młodzieży” realizowany jest przez FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego cele to m.in. wykreowanie środowiska młodych liderów, którzy będą w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie i innych, a także kształtowanie postaw proekologicznych. Przez blisko półtora roku trwania projektu ze specjalistycznych szkoleń skorzystało ponad dwieście osób z całej Polski. Warsztaty liderskie odbywały się w wydzielonych okręgach i składały się na nie trzy zjazdy weekendowe. Mimo iż projekt dobiega końca, działania proekologiczne młodych KSM-owiczów nie kończą się, a o ich kontynuację z pewnością zadbają nowi liderzy.

Kamila Ciupińska
Instruktor Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży