Po wielu latach starań… MAMY DOM! Zarząd “FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” 12 sierpnia 2022 r. podpisał akt notarialny.

Baza Młodych, czyli nowy dom KSM, miejsce, gdzie możemy budować i rozwijać dzieła związane z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Od kilku tygodni pracujemy nad tym, aby przeniesieść biura Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY oraz Wydawnictwo Gotów do nowego DOMU!

Baza Młodych

Nowa Baza Młodych znajduje się w Sulejówku przy ul. Ogińskiego 6a
Nowa Baza Młodych znajduje się w Sulejówku przy ul. Ogińskiego 6a

Baza Młodych

Baza Młodych ma stać się miejscem, gdzie będziemy realizowali dzieła związane z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
Baza Młodych ma stać się miejscem, gdzie będziemy realizowali dzieła związane z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży

Zadanie „Baza Młodych” jest dofinansowane ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Fundusz Patriotyczny – Edycja 2022. Wolność po polsku – Priorytet II.

Zadanie realizowane jest w okresie 06.06.2022-15.11.2022.
Dofinansowanie 1 000 000 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 1 180 000 zł

Głównym celem zadania jest zakup nieruchomości (działki z zabudową lub powierzchni użytkowej), która stanie się młodzieżowym centrum spotkań, dyskusji historycznej i wymiany myśli patriotycznej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów